top of page

Geleefd Verleden - Balgoy in de 20e eeuw

Ries van Haren (2014)

Ries van Haren had het idee overledenen begraven op het kerkhof in Balgoy in een boekwerk samen te brengen. Met foto’s, waar wie gewoond heeft, gedachtenisprentjes en een levensverhaal van de betrokkenen.

Hij heeft geprobeerd zoveel mogelijk mensen die hij gekend heeft, of veel over heeft horen vertellen, op papier te zetten. Echtparen, waarvan een partner enkele jaren geleden nog leefde, heeft hij als regel niet vernoemd. 


Voor de medewerking van dit boekwerk heeft hij in het bijzonder mij bedankt, voor het scannen van foto’s en gedachtenisprentjes, en de opmaak van het boek.

bottom of page